Direktsänding från Konstakademien: Tredje Advent med Messiaens pianomusik

Se direktsändning från Konstakademien. Konserten startar kl 18.00 söndag 14 december.

Olivier Messiaen: Tjugo betraktelser över Jesusbarnet
Oskar Ekberg, piano

I. Faderns betraktelse
(Och Gud sade: ”Detta är min älskade son, i honom har jag lagt allt mitt behag”…)

II. Stjärnans betraktelse
(Nådens chock… stjärnan lyser barnsligt, krönt av ett kors…)

III. Utbytet
(Fallande ljuskvastar, en uppåtgående spiral; oerhört växelspel mellan det mänskliga och det gudomliga. Gud blir människa för att göra oss till gudar…)

IV. Jungfruns betraktelse
(Oskuldsfullhet och ömhet… Renhetens kvinna, Lovsångens kvinna, Jungfrun betraktar sitt Barn …)

V. Sonens betraktelse över Sonen
(Mysterium, stråle av ljus i natten – glädjens spegling, tystnadens fåglar – Ordets förkroppsligande i en mänsklig skepnad – en äkta förening mellan de mänskliga och gudomliga skepnaderna i Jesus Kristus…)

VI. Genom Honom blev allt till
(Riklighet av rymder och varaktigheter; galaxer, fotoner, motsatta spiraler, inverterade blixtar; genom ”Honom” (Ordet) blev allt till… i ett ögonblick, skapelsen uppenbarar för oss den skimrande återgivningen av hans Röst…)

VII. Korsets betraktelse
(Korset säger till honom; du skall vara en gudstjänare i mina armar…)

VIII. Höjdernas betraktelse
(Ära i höjderna … höjderna sänker sig över krubban som en lärkas sång…)

IX. Tidens betraktelse
(Mysteriet med tidernas fullbordan; tiden ser Den som är evig födas i sig…)

X. Glädjens Andes betraktelse
(Ivrig dans, hornens rusiga klang, hänförelse av den Helige Ande… den överlycklige Guds kärleksglädje i Jesu Kristi själ… )

XI. Jungfruns första förbund
(Efter Bebådelsen, Maria tillber Jesus i sig… min Gud, min son, min Lovsång! – min kärlek saknar ord…)

XII. Det allsmäktiga ordet
(Detta barn är Ordet som bär upp allt genom sina ords makt…)

XIII. Jul
(Julens klockor förtäljer tillsammans med oss de vackra namnen Jesus, Maria, Josef…)

XIV. Änglarnas betraktelse
(Skimren, slagverken; kraftigt blås i väldiga tromboner; dina tjänare är flammor av eld… – och fågelsången som tar till sig det blå, – och änglarnas bestörtning växer: – därför att det inte är med dem utan med mänskligheten som Gud förenat sig…)

XV. Jesusbarnets kyss
(Vid varje nattvard sover Jesusbarnet med oss vid porten; sedan öppnar han den mot gården och skyndar som ljuset fram för att omfamna oss)

XVI. Profeternas, herdarnas och de Vise männens betraktelse
(Gonggongar och oboer, enorm och nasal konsert)

XVII. Tystnadens betraktelse
(Tystnad i handen, omvänd regnbåge… Varje tystnad från krubban uppenbarar musik och färger som är Jesu Kristi mysterier..)

XVIII. Den fruktansvärda Smörjelsens betraktelse
(Ordet ikläder sig en viss mänsklig skepnad; det förfärliga Majestätets val av Jesu kropp…)

XIX. Jag sover, men mitt hjärta vakar
(Stråken som ler kommer inte från en ängel, – det är den sovande Jesus som älskar oss på Sabbaten och skänker oss glömskan…)

XX. Kärlekens Kyrkas betraktelse
(Nåden får oss att älska Gud såsom Gud älskar sig själv; efter nattknippen, ångestspiralerna, följer här klockorna, äran och kärlekens kyss… Våra armars totala passion runt den Osynlige…)