Pianomusik för ungaIngen aktuell info finns för tillfället

Workshop-serie för unga pianister våren 2017
I vår nya serie vänder vi oss till barn och ungdom i åldern 9-14 år. Eleverna kommer att vara med i en workshop-serie med fyra tillfällen under vårterminen som leds av Stefan Bojsten och Johan Sandback. Tillsammans skapar vi en musikalisk verkstad där de unga pianisterna får både undervisning på de stycken de spelar för tillfället, men också inspiration till mer kreativt tänkande kring sitt spel och övning. Arbete leder fram till en spännande och färgstark konsert i Konstakademiens vackra konsertsal. Som ett komplement erbjuder vi en introduktion och tillgång till de senaste digitala pedagogiska resurserna. Eleverna som deltar erbjuds även gratis tillgång till digitala resurser på webbplatsen pianostreet.com samt tips på hur man kan använda lärorika och inspirerande appar.
Piano Visions workshop ska inspirera till ett arbete med musikens innehåll och det pianistiska hantverket med stort fokus på att lyssna och spela för/med varandra. Vi satsar även på ett kreativt användande av tekniska hjälpmedel och kompletterande konstarter som ingår i den avslutande konserten. Kursen är uppdelad på fyra tillfällen i april 2017. Föräldrar och lärare är mycket välkomna att lyssna.

Workshop 1
Alla elever får spela sina stycken och vi arbetar tillsammans med teknik och interpretation.

Workshop 2
Samtal med eleverna om musikens innehåll och det pianistiska hantverket med stort fokus på att lyssna och spela med varandra. Gruppen får arbeta fram konstnärliga idéer till varje stycke.

Workshop 3
Arbete med kompletterade konstarter och tekniska hjälpmedel förstärka uttrycket i musiken.

Konsert
Kursen avslutas med en offentlig konsert på Konstakademien, lördag 22 april.

Bakgrund
Det finns uppskattningsvis 50 000 barn och ungdomar spelar piano i musik- och kulturskolor i landet och många står i kö för att få en plats. Tillgängligheten till inspelad pianomusik och undervisningsmaterial genom digitala medier är inspirerande och rikhaltig, men samtidigt är dess varierande kvalitét ofta ett problem. Mötet mellan musik, pianist och publik i en levande form är dock något unikt som tyvärr blir allt mer sällsynt. Vi ser i vårt pedagogiska arbete på fältet hur värdefullt och uppskattat detta möte är, inte minst när unga pianister får träffas och spela tillsammans och för varandra.

 


Om konsertserien Pianomusik för unga

Det finns ett stort intresse för att spela piano i samhället. Tillgängligheten för barn och unga till inspelad pianomusik är genom digitala medier mycket inspirerande och rikhaltig, något som saknar motstycke i den västerländska musikhistorien. Däremot är mötet mellan musik, pianist och publik i en levande konsertform något unikt som tyvärr blir allt mer sällsynt.

Vi ser i vårt pedagogiska arbete på fältet hur självklart och tacksamt detta möte blir så fort vi befriar oss från den påträngande medievärldens fasta grepp.
Genom att nå ut till barn och ungdom har vi mycket stora möjligheter att sprida musik och berika en uppväxande generation och även deras föräldrar. Uppskattningsvis 50 000 barn och ungdomar spelar piano i musik- och kulturskolor i landet och många står i kö för att få en plats.
Det rör sig om en stor grupp där majoriteten har ett piano hemma, övar nästan varje dag, går på pianolektion varje vecka men utanför detta, när de rör sig i den del av samhället som riktar sig till barn, är det som att ordet musik ofta är synonymt med Melodifestivalen. Vi vill bidra till att barn och ungdom får alternativ och en rikare och bredare upplevelse av musik.
Piano Visions har nu etablerat ett samarbete med bl.a. Kulturskolan i Stockholm för att kunna ge barnen en anpassad konsertform där de kan delta aktivt och lyssna koncentrerat i Konstakademiens inspirerande miljö dagen efter den reguljära konsertdagen.

Så här kommenterar Kulturskolans enhetschef samarbetet med Piano Visions:

– Intresset för att spela piano själv och tillsammans med andra är stort, och den stora och intressanta pianorepertoaren attraherar och fascinerar både pianister och lyssnare. Det är mycket givande och utvecklande för våra elever i Kulturskolan Stockholm att få medverka med levande pianomusik i denna konsertserie, säger Lise-Lotte Axelsson, Enhetschef på Kulturskolan Stockholm, vars elever är inbjudna till barn- och ungdomskonserterna på Konstakademien.

Under säsongen 2014/2015 arrangerades fyra konserter i serien Pianomusik för Unga. Pianisterna spelade valda delar ur sina program och berättade om musiken. Konserterna kompletterades av mini-masterclasses med elever från Kulturskolan Stockholm.

Föregående säsongers konserter:

Våren 2016
Lördag 16/1 11.00: Pianomusik för unga – Peter Friis Johansson
Lördag 16/1 13.00: Masterclass – Peter Friis Johansson
Tisdag 23/2 19.00: Masterclass – Staffan Scheja
24/2 17.30: Pianomusik för unga – Lucia Negro Flyttad till 23/4
Tisdag 22/3 17.30: Pianomusik för unga – Katrine Gislinge
Tisdag 22/3 19.00: Masterclass – Katrine Gislinge
Lördag 23/4 11.00: Pianomusik för unga – Stefan Bojsten
Lördag 23/4 13.00: Masterclass – Stefan Bojsten

20 november 2014 kl 17.00: Anna Christensson
16 december 2014 kl 17.00: Oskar Ekberg
17 februari 2015 kl 17.30: Staffan Scheja
17 mars 2015 kl 17.00: Hans Pålsson

Tisdag 20 oktober 2015
17.30: Pianomusik för unga – Martin Sturfält
19.00: Masterclass – Martin Sturfält

Tisdag 17 november 2015
17.30: Pianomusik för unga – Marianna Shirinyan
19.00: Masterclass – Marianna Shirinyan

Tisdag 8 december 2015
17.30: Workshop – Stefan Bojsten och Johan Sandback
19.00: Masterclass – Michael Roll