Pianodag i Boden 22 februari 2020

– ett projekt för barn, ungdom och musikintresserade med pianospel i centrum

Föreningen Piano Visions arrangerar i samverkan med Bodens kommun, Musikgymnasiet i Boden och Kulturskolan i Boden en pianodag för alla pianoelever som gillar att spela och göra något extra på sitt instrument. Tanken är att stimulera pianospelet och undervisningen för både elever och lärare i Boden och grannkommunerna, och platsen för evenemanget är den vackra Björksalen med sin fina konsertflygel.

Heldag med Workshops och pianospel i Björksalen och kulturskolans lokaler (preliminärt upplägg):

11-13 Pianopass
13-14 Lunch
14-16 Pianopass
16-16.30 Fika
16.30-17.30 Konsert med deltagande elever
18-19 Offentlig konsert med Melissa Jacobson-Velandia

Under pianopassen delas barnen in i grupper så att alla blir aktiva och får ett stort utbud av aktivitet under hela dagen.

Ett pianopass kan innehålla:
– workshop med undervisning
– digitala verktyg för pianoelever
– egen övning
– minikonsert med multimedia
– rytmik med en rytmiklärare
– musikalisk berättelse om innehållet i kvällens konsert

Intresseanmälan

Lärare från kultur- och musikskolor i Norrbotten och Västerbotten som är intresserade av att låta elever delta i pianodagen anmäler detta till stefan.bojsten@kmh.se senast 31 augusti.
Anmälan är inte bindande men ger dig löpande information om projektet.

Konsertpianist Melissa Jacobson Velandia

Melissa Jacobson Velandia hör till topparna i den unga generationen svenska pianister som gjort ett genomslag även internationellt. Piano Visions lyfter fram någon unik pianist ur denna framtidskategori under varje ny säsong. Melissa fick sin högskoleutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med Staffan Scheja som lärare. Hon har varit finalist i det prestigefyllda svenska Solistpriset med Rachmaninovs pianokonsert nr.3. År 2011 fick Melissa 1: a pris på Steinway Piano Competition i Düsseldorf och 2015 vann hon Schmolz und Bickenbacks musikkonkurrens i Düsseldorf.

Workshop-lärare

Initiativtagare och projektledare är Stefan Bojsten som sedan 20 år är professor i pianospel vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och verksam som solist nationellt och internationellt samt Johan Sandback, pianist, pianopedagog och grundare av den världsledande webbplatsen för klassiskt pianospel, pianostreet.com.

Tillsammans med eleverna skapar de en musikalisk verkstad där de unga pianisterna får både undervisning på de stycken de spelar för tillfället, men också inspiration till mer kreativt tänkande kring sitt spel och övning. Eleverna som deltar erbjuds även gratis tillgång till digitala resurser på webbplatsen pianostreet.com samt tips på hur man kan använda lärorika och inspirerande appar, I workshopen pratar vi med eleverna om musikens innehåll och det pianistiska hantverket med stort fokus på att lyssna och spela med varandra.

Aktörer i projektet

Föreningen Piano Visions med Stefan Bojsten och Johan Sandback
Bodens orkesterförening med Åke Sundberg
Musiklinjen på Björknäsgymnasiet med Sabine Skåreby
Kulturskolan med L-G Pekkari, Anette Arvesen och Jolanta Nowakowski

Projektet är en samverkan mellan Piano Visions, Bodens Kommun, Bodens Orkesterförening, Musikgymnasiet i Boden, Kulturskolan i Boden och stöds av Statens Kulturråd.

Bakgrund till Pianodag i Boden

Pianospel i Sverige
Det finns uppskattningsvis 50 000 barn och ungdomar spelar piano i musik- och kulturskolor i landet och många står i kö för att få en plats. Tillgängligheten till inspelad pianomusik och undervisningsmaterial genom digitala medier är inspirerande och rikhaltig, men samtidigt är dess varierande kvalitét ofta ett problem. Mötet mellan musik, pianist och publik i en levande form är dock något unikt som tyvärr blir allt mer sällsynt. Vi ser i vårt pedagogiska arbete på fältet hur värdefullt och uppskattat detta möte är, inte minst när unga pianister får träffas och spela tillsammans och för varandra.

Om projektet
Samarbetet mellan Piano Visions och Bodens kommun inleddes 2017 med workshops, skolkonserter och offentliga pianokonserter i Björksalen.
Under våren 2019 inleddes ett samarbete med Kulturskolans verksamhetsutvecklare Lars-Göran Pekkari, orkesterföreningens ansvarige Åke Sundberg, Piano Visions konstnärlige chef Stefan Bojsten och Alf Wennskog och Nina Uusitalo för Bodens kommun. Vid mötet beslutades att gå ett steg längre genom att dels vara kvar i det mycket lyckade konceptet där Kulturskolans och Musikgymnasiets elever deltar i workshops men samtidigt utöka genom att satsa på en ”Pianodag” under vårterminen 2020 där även närliggande kommuners pianospelande elever inbjuds.
Upplägget skulle innebära en stor stimulans för barn och lärare i musikskolan men också en möjlighet att samordna och överblicka en så stor verksamhet som pianospel i Norrbotten. Dessutom blir Boden med sin fantastiska Björksal och exklusiva konsertflygel en medelpunkt och initiativtagare för denna ungdomssatsning. Piano Visions ansvarar för hög pedagogisk kvalitet och pianospelande artister på toppnivå. Deltagande lärare i regionen får genom projektet fortbildning och utökade kontaktnät.

Om Piano Visions

Piano Visions är en förening med syfte att tillgodose och stimulera intresset för levande framförd pianomusik. Föreningen arrangerar sedan 2014 en konsertserie med svenska och internationella pianister i Stockholm, Flen och nu även Boden. Piano Visions arrangerar även konserter för barn och ungdomar i syfte att på lång sikt berika vår uppväxande generation till ett liv med musik och konst.

Digitala verktyg

iPhone/iPad:
Blob Chorus
Flash Note Derby

Noter (pianoarrangemang av poplåtar):
Musescore.org
Musicnotes.com

Klassiska noter mm:
Pianostreet.com