Vänföreningen Pianomusik i Flen

Föreningens syfte är att vara ett stöd och en stimulans till konsertserien Pianomusik i Flen.

Bli medlem!
För att bli medlem i vänföreningen, skicka namn, adress och e-post till kassör Jan Flodin på flodin.asphagen@gmail.com
Medlemsavgiften är 100 kr/år och betalas till:
SWISH: 123 219 2433
Bankgiro: 5083-0512

Årsmöte 2020
Vänföreningens årsmöte är uppskjutet i avvaktan på att vi ska finna en säker och trivsam form för mötet.

Vi i vänföreningen är i stort behov av feedback från vår publik i dessa omvälvande tider. Skriv gärna till oss med frågor eller synpunkter gällande vår verksamhet.

Jan-Ivar Kvickström: janivar.kvickstrom1@gmail.com
Jan Flodin: flodin.asphagen@gmail.com
Eva Datta: evadatta@telia.com

Styrelsen:
Jan-Ivar Kvickström, ordf.
Jan Flodin, kassör
Ann Maj Thoresson
Eva Datta
Martin Sturfält
Karna Mason
Stefan Bojsten
Johan Sandback