Rachmaninovs preludier för piano

Under årets säsong av Pianomusik på Konstakademien får vi möjlighet att höra kompletta framföranden av Rachmaninovs två samlingar preludier. Den 24 november spelar Bengt-Åke Lundin de 10 preludierna i opus 23 och i februari framförs opus 32 av Claire Huangci.

Rachmaninovs första preludium ingick i samlingen Morceaux de Fantaisie, publicerad redan 1892. Tio år senare hade mycket hänt. Efter den katastrofala premiären av hans första symfoni 1895 tappade han gradvis lusten att komponera. Framåt sekelskiftet hade Rachmaninov blivit så självkritisk att han trots vissa försök fann det mer eller mindre omöjligt att komponera. En släkting rekommenderade då hypnoterapi hos läkaren och amatörmusikern Nikolai Dahl. Under några månader undergick Rachmaninov dagliga behandlingar, och sommaren 1900 började han känna “nya musikaliska idéer röra sig”. Det första verk han sedan fullbordade var den andra pianokonserten, som tillägnades doktor Dahl. 1902 gifte han sig med sin kusin Natalia Satin, vilket också bidrog till att förlösa hans kreativitet.

De 10 Preludierna i opus 23 komponerades samtidigt som hans första längre soloverk för piano, variationerna över Chopins c-mollpreludium. Det är inte svårt att föreställa sig sambandet mellan detta ingående studium av Chopin och idén att själv komponera ett större antal preludier. Vid en recital i Moskva i februari 1903, då Chopinvariationerna uruppfördes, spelade Rachmaninov också tre av preludierna som skulle ingå i opus 23: nr 1, 2 och 5. Resterande sju färdigställdes i Moskva de följande veckorna, medan paret såg fram emot sitt första barns födelse i maj samma år.

I preludierna hör vi ekon från andra pianokonserten (nr 6, 10) men de har förstås också en del gemensamt med inspirationskällan Chopin – och då kanske ännu mer med etyderna än preludierna. Här varvas passionerat dramatiska nummer (nr 2, 3, 5, 7) med lyrisk briljans (nr 8, 9) och elegiska eller förklarade “nocturner” (nr 1, 4, 6, 10). Det ställs konstant höga tekniska krav på pianisten, även där musikens karaktär är mer avslappnad. Alla preludier är komponerade i olika tonarter; därmed höll tonsättaren dörren öppen för att så småningom gå i Bachs, Chopins, Scriabins med fleras fotspår och komponera preludier i samtliga dur- och molltonarter.

24 november 2019, kl 16.00:
Pianoafton med Bengt-Åke Lundin

Information & biljetter >>