PLAY INTO YOUR EYE – Pianoafton med Johan Fröst

PLAY INTO YOUR EYE – Music As Script – MAS är ett projekt som Johan Fröst leder i samarbete med KMH och KTH. Projektet syftar till att utveckla en metod för att förstärka och fördjupa den oinvigde lyssnarens musikupplevelse samt öka tillgängligheten till klassisk konstmusik.

Metoden uppnås genom att utnyttja multimodala aspekter mellan hörsel och syn för att augmentera den musikaliska berättelsen och belysa musikens arkitektur och form.
Metoden bygger på visuella representationer av den musik som framförs. Allt videomaterial är genererat från själva framförandet av musiken så som närbilder av flygelns mekaniska delar, rörliga lemmar samt ljuseffekter och liknande. Dessa visuella händelser är per definition relaterade till själva musikframträdandet.

I produktionsfasen användes strukturen och arkitekturen i musiken som ett manus för att organisera bildmaterialet till en visuell representation av musiken i flera lager. De bilder som används i visualiseringen är bilder från när musiken framfördes. Musikaliska element som substantiellt tematiskt och harmoniskt material representerades med en specifik bild.
Debussys båda böcker av Images spelas här med, för musiken, speciellt framtagen film (visualisering) där filmen styrs i realtid för att passa framförandet i stunden. Panariellos kattlika neurotiska pianoverk för piano och video är komponerat med filmen och tonmaterialet från Debussys Reflects dans l’eau. Konserten avslutas med Brahms grandiosa tredje och sista sonat för piano komponerat av en 22 åring.

Mer information och biljetter:
4 februari – Flens församlingshem
10 februari – Konstakademien