“Inte idag” – Hör Martin Skaftes preludier på Konstakademien

“Inte idag” är ett av 24 preludier ur en samling pianostycken som alla på något sätt inspirerats av var sitt av Claude Debussys 24 preludier för piano.

lördag den 23 april hör vi några av Preludierna av både Skafte och Debussy när Peter Jablonski ger en pianoafton på Konstakademien. Konserten ges även 22 april i Flen. Ur programmet:

Martin Skafte (1980)
Preludium nr 5 ur Bok I, Linjer och tidslinjer (…Danseuses…)
Preludium nr 9 ur Bok II, En tid för allt (… General Lavine …)
Preludium nr 12 ur Bok I, Inte idag (… La cathédrale…)

Claude Debussy (1862-1918)
Preludium nr 10 ur Bok I, La cathédrale engloutie
Preludium nr 12 ur Bok II, Feux d’artifice

Den gemensamma nämnaren för samtliga Skaftes preludier är minne, där närheten eller avståndet till minnena är ett centralt tema. Som allra närmast minnet av Debussy når musiken i parallellstycket till Debussys ”Flickan med linhåret” – Det återfunna minnet, där den gradvis närmar sig den äldre musikens uttryck och stil. Med detta nya, förvrängda, minne som ny referenspunkt fortsätter sedan de senare preludierna på olika sätt sökandet efter en egen musikalisk identitet i Debussys, efter vägen allt mindre tydliga, fotspår.

Hör Preludierna här på Soundcloud >>

Pianoafton med Peter Jablonski

Lördag 23 april 2022, kl. 16:00
Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm
Mer information & biljetter >>