“An echo of memories” – ett nyskrivet pianoverk för Staffan Scheja av Jacob Mühlrad

I Stockholms nya konsertserie Pianomusik på Konstakademien är det dags för årets andra pianist. En av vårt lands främsta klassiska artister, Staffan Scheja, ger en pianoafton måndagen den 16 februari kl. 19.00. Konserten ges även lördag 21 februari i ett utökat program som inleds med konstvisning och samtal på scen.

I konsertprogrammen ingår ett nyskrivet pianoverk, “An echo of memories”, komponerat av Jacob Mühlrad för Staffan Scheja. Verket består av tre satser:
I. The trauma of being
II. This routine will save you a lot of anxiety
III. Sexual delirium

IMG_6304 Muhlrad vid flygeln på Konstakademien

– Verket handlar om den förgänglighetens process som sker då en ton slås an på en pianosträng för att sedan oundvikligen dö ut. I stycket finns tekniker som jag lärde mig i de etyder av Chopin som jag själv spelade med Staffan när jag var hans elev, säger Jacob Mühlrad som berättar vidare om verket:

”När man slår an en tangent sätts en förutsägbar process igång med en döende ton – processen går inte att ändra på utan kan endast förlängas, med hjälp av sustainpedalen. Ebows är en apparat som skickar ut ett magnetiskt fält som sätter strängen i svängning, vilket gör att den lite oväntat är mycket applicerbar för pianot. Med hjälp av Ebow:en kan jag gå emot pianoljudets ovan nämnda process. Ur det konstanta flödet av ljud dyker det upp ’ekon’. I början, snabba gester med odefinierbar harmonik. Men allt eftersom reduceras både gesternas hastighet och antalet toner och arpeggion bryter sig loss från den stora ljudklossen.”

Stycket framförs i Staffan Schejas pianoaftnar på Konstakademien i Stockholm 16 och 21 februari och på Bildningscentrum Prins Wilhelm i Flen 15 februari.

Boka biljett >>