Välkommen till Pianomusik på Konstakademien!

reklamkort-framsida2

 

Den traditionsrika pianoaftonen har sina rötter i 1800-talets salonger där konst, artisteri och social samvaro blandades på ett förtjänstfullt sätt. I Konstakademins inspirerande miljö låter vi denna historiska pianotradition utvecklas med hjälp av nyskapande koncept:

Pianorepertoaren berikas
Vid varje konsert kommer pianisten att lyfta fram den etablerade pianorepertoaren men också framföra verk ur Kungl. Musikaliska Akademiens stora forskningsprojekt ”Levande musikarv” – intressant, nyupptäckt repertoar som till stora delar aldrig framförts. Flera av konserterna kommer även att berikas med uruppföranden av nya verk, dels specialbeställda svenska kompositioner men även vinnande bidrag i en kompositionstävling arrangerad i samarbete med den internationella webbplatsen pianostreet.com.

Ett unikt instrument under utveckling
Länken mellan instrumentkonstruktör, pianotekniker, pianist och lyssnare kommer att fördjupas och i ett längre perspektiv bidra till att förbättra flygeln som konsertinstrument. I salen står redan en fabriksny konsertflygel av det exklusiva märket Steingraeber & Söhne. Instrumentet kommer efter varje konsert att utvärderas i en enkät av pianisten och frivilliga i publiken, allt för att
optimera instrumentets kvalitéter.

För alla åldrar
Pianomusik på Konstakademin erbjuder även konserter och workshops för barn och unga i samband med konserterna till vilka elever från kulturskolor inbjuds.
Barnen får en anpassad konsertform där de kan delta aktivt och lyssna koncentrerat.

Digital räckvidd
För att möjliggöra upplevelsen för intresserade i fjärran miljö och för ökad närvarokänsla hos konsertbesökarna kommer konserterna att streamas på internet med ljud och bild.

Ytterligare exempel på vad som kan hända inom konsertens ramar:
• En utställning av en aktuell konstnär
• Ett kortare föredrag knutet till konserten
• En intervju med artisten där du som publik kan ställa frågor
• En oannonserad gästartist

Hjärtligt välkommen till Pianomusik på Konstakademien!
Stefan Bojsten & Johan Sandback, Föreningen Piano Visions

Konsertserien äger rum på Kungl. Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12, Stockholm (mellan Rosenbad och Sheraton Hotel)