Gamelanmusik med Ensemble Gongbron

Efter att endast ett par till tre personer under ca. 20 år spelat gamelan i Rönninge utanför Stockholm, bildades 2015 en riktig gamelanorkester med namnet ”Gongbron”. Under Urban Wahlstedts ledning spelar numera ensemblen med upp till 12 medlemmar och bland senaste framträdanden märks föreställningar på Pygméteatern i Stockholm samt Stockholm Early Music Festival.

Under Debussy-festivalen framträder ”Gongbron” med instrument från Indonesiska ambassadens praktfulla gamelan. Här skapas de klanger som en gång inspirerande Debussy vid den stora världsutställningen i Paris 1889. Mötet med den javanesiska musikkulturen uppfyllde den kulturälskande Debussy och satte djupa spår i det mesta han komponerade under 1900-talet. En ny våg av harmoniska värden för alla genrer under 1900-talets hade skapats.

Här repeterar ensemblen inför Festival Debussy 100:

Hör orkestern live på söndag 30 september kl 14.00 i Eric Ericsonhallen!

Gamelanteori