Chopins fyra Ballader med Håkon Austbø

En av de tyngsta byggstenarna i den romantiska pianorepertoaren är tveklöst Chopins fyra Ballader. Nu får vi möjligheten att höra dessa mästerverk i en följd när Pianomusik på Konstakademien drar igång söndagen den 25 september med norske pianisten Håkon Austbø som premiärartist.

Mer om konserten och biljettbokning:
25/9: Pianomusik på Konstakademien – Håkon Austbø

Under framförandet på Konstakademien kommer grafiska analyser av verken att visas samtidigt som verken spelas. Håkon Austbø berättar här om balladerna och sitt akademiska arbete med att analysera dessa:

“Chopins ballader är ett monument i musikhistorien, inte minst på grund av det formmässigt totalt nyskapande som de representerade. Att använda titeln Ballad på ett instrumentalt verk var i sig själv nytt, men det var i samspelet mellan innehåll och form som Chopin visade sig som en äkta revolutionär. Var och en av balladerna har sin egen, helt originella form, som följer av de musikaliska imperativ som ligger i materialet. Dessa former liknar inte något som skrivits tidigare, även om de har ett visst släktskap med sonatformen som uppstod i den föregående klassiska epoken. Redan i den första balladen spränger Chopin ramarna för de traditionella formerna och skapar en helt ny musikalisk stil.

Ballad nr 3 i Ass-dur av Frédéric Chopin:

assduraballeden analyusI mitt forskningsprojekt Den tänkande musikern (The Reflective Musician) vid Norges Musikhögskola undersökte vi dessa former ingående, speciellt i den tredje balladen. Jag fick under detta arbete idéer om den grafiska framställningen av de motiviska sammanhangen i styckena och vill nu i denna konsert prova om denna visualisering kan ha inverkan på en konsertpubliks upplevelse, trots att den ursprungligen var avsedd för fackpersoner i en föreläsning eller i en publikation.”

Se seminariet “Analytical approach to Chopin’s Ballads”. 29 januari 2014 från Norges musikkhøgskole:

Mer om konserten och biljettbokning:
25/9: Pianomusik på Konstakademien – Håkon Austbø